Διευθυντής: Αθανάσιος Δ. Καρλής, Επίκουρος Καθηγητής
  Κτίριο Β, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Γραφείο 0.20
  Διεύθυνση : Πολυτεχνειούπολη Κιμμερίων, 67100 Ξάνθη
 
Τηλ. : +30 25410 - 79722, Fax : +30 25410 - 79722
  E-mail : akarlis@ee.duth.gr
 

 

Γραμματεία : Κτίριο Β, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Γραφείο 0.12
  Τηλ. : +30 25410 - 79739, Fax : +30 25410 - 79739
 

 

Μέλη ΕΤΕΠ: Α. Στυλιανίδης, ΕΤΕΠ
  Τηλ. : +30 25410 - 79924
  E-mail : astilian@ee.duth.gr
   
  Χ. Τσιπιτσούδης, ΕΤΕΠ
  Τηλ. : +30 25410 - 79723
  E-mail : xtsipits@ee.duth.gr