Ε26Υ : Συστήματα Ηλεκτρικών Μηχανών για Κίνηση και Ηλεκτροπαραγωγή 2

Αθανάσιος Δ. Καρλής

 

Χαρακτηρηστικές καμπύλες λειτουργίας ασύγχρονων / επαγωγικών μηχανών ( ΑΜ & ΕΜ ) : Έλεγχος ταχύτητας, εκκίνηση, πέδη και αντίστοιχες διατάξεις για την οδήγηση ΑΜ & ΕΜ και εφαρμογές τους. Μοντελοποίηση και προσομοίωση δυναμικής συμπεριφοράς ΑΜ & ΕΜ για κίνηση και ηλεκτροπαραγωγή. Ειδικές κατηγορίες ΑΜ & ΕΜ, έλεγχος και εφαρμογές ( Γραμμικοί Επαγωγικοί κινητήρες << Linear Induction motors >>, μονοφασικοί ΑΜ & ΕΜ, διφασικοί σερβοκινητήρες << servomotors >> βραχυκυκλωμένου κλωβού, κ.α.).

Χαρακτηριστικές καμπύλες λειτουργίας σύγχρονων μηχανών ( ΣΜ ) : Έλεγχος ταχύτητας, εκκίνηση, πέδη και αντίστοιχες διατάξεις για την οδήγηση ΣΜ και εφαρμογές τους. Μοντελοποίηση και προσομοίωση δυναμικής συμπεριφοράς ΣΜ για κίνηση και ηλεκτροπαραγωγή. Ειδικές κατηγορίες ΣΜ, έλεγχος και εφαρμογές ( Σύγχρονες μηχανές μόνιμου μαγνήτη, Γραμμικοί σύγχρονοι κινητήρες << Linear Synchronus motors >>, κινητήρες μαγνητικής αντίστασης << switch reluctance motors >> κ.α. ). Βηματικοί κινητήρες << Stepped motors >>, << Synchros >>, κ.α.

Εφαρμογές της δυναμικής και μεταβατικής συμπεριφοράς μηχανών σε μεμονωμένη λειτουργία, καθώς και διασύνδεση με το δίκτυο : Κριτήρια επιλογής κατάλληλου κινητήριου συστήματος. Πρότυπα προστασίας, στήριξης, ψύξης και μόνωσης ηλεκτροκινητήρων. Παραδείγματα και εφαρμογές συστημάτων ηλεκτρικών μηχανών για κίνηση και ηλεκτροπαραγωγή.

Διδάσκεται στο 8ο Εξάμηνο