ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

Διπλωματικές εργασίες που περατώθηκαν υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή Αθανάσιου Δ. Καρλή :

 

1.
Σαμούτ Ο., " Συστήματα οδήγησης επαγωγικών κινητήρων, μοντελοποίηση της λειτουργίας τους και εφαρμογές τους", Ιούλιος 2003
2.
Φώτογλου Γ., "Προσομοίωση λειτουργίας ανεμογεννητριών σε αυτόνομη και διασυνδεδεμένη με το δίκτυο λειτουργία", Ιούνιος 2004.
3.
Μάλτας Ε, "Μελέτη βιομηχανικής εγκατάστασης ηλεκτρικής κίνησης και έλεγχος των διεργασιών με Προγραμματιζόμενο Ελεγκτή (PLC)", Σεπτέμβριος 2004. Παρουσιάσθηκε στην Ημερίδα παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών σε θέματα Ηλεκτρικής Ισχύος 6th POWERED 2004 (6th Workshop on Power Engineering Dissertations).
4.
Κυριακόπουλος Κ., "Αξιολόγηση τεχνολογίας ηλεκτρικού αυτοκινήτου", Σεπτέμβριος 2004.
5.
Φουσέκης Χ., "Εφαρμογές μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης στον έλεγχο συστημάτων ηλεκτρικών μηχανών σε μικρά υβριδικά δίκτυα", Ιούνιος 2005.
6.
Ξανθόπουλος Γ., "Μελέτη εγκατεστημένης ανεμογεννήτριας σε αυτόνομη και διασυνδεδεμένη με το δίκτυο λειτουργία", Οκτώβριος 2005.
7.
Σταματοπούλου Β., "Έλεγχος των διεργασιών βιομηχανικής εγκατάστασης ασβεστοκαμίνου με Προγραμματιζόμενο Ελεγκτή (PLC)", Σεπτέμβριος 2005.
8.
Νένος Αθ., "Έλεγχος κινητήρα συνεχούς ρεύματος με προσομοίωση της λειτουργίας του", Σεπτέμβριος 2006.
9.
Ασημίδης Αθ., "Σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου ηλεκτρικών μηχανών σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο", Σεπτέμβριος 2006.
10.
Κλαμούρης Τ., "Έλεγχος των διεργασιών βιομηχανικών εγκαταστάσεων με προσομοιωτή Προγραμματιζόμενου Ελεγκτή (PLC) και πρόγραμμα τηλεεποπτείας (SCADA)", Σεπτέμβριος 2007.
11.
Μουστάκας Κ., "Μελέτη - σχεδίαση αυτομάτου ελέγχου μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού και έλεγχος των διεργασιών με Προγραμματιζόμενο Ελεγκτή (PLC)", Σεπτέμβριος 2007.
12.
Καβάκος Α., "Μοντελοποίηση/προσομοίωση μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού κατά τη διασύνδεσή του στο δίκτυο", (Ιανουάριος 2008).
13.
Ελευθεριάδου Ε., "Μελέτη βιομηχανικής εγκατάστασης ηλεκτρικής κίνησης σε συγκρότημα παραγωγής ασφαλτομίγματος και έλεγχος των διεργασιών με Προγραμματιζόμενο Ελεγκτή (PLC)", (Φεβρουάριος 2008).
14.
Βητσαρόπουλος Αθ., "Έλεγχος ασύγχρονου κινητήρα με προσομοίωση της λειτουργίας του", (Σεπτέμβριος 2008).
15.
Φωτίου Ν., "Προσομοίωση λειτουργίας Προγραμματιζόμενων Ελεγκτών", (Σεπτέμβριος 2008).
16.
Καπενή Κ., "Μοντελοποίηση-προσομοίωση των υποσυστημάτων του ηλεκτρικού τμήματος ενός υβριδικού ηλεκτρικού αυτοκινήτου", (Σεπτέμβριος 2008).
17.
Παρσά Δ., "Εξελιγμένες μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης στον έλεγχο συστημάτων ηλεκτρικών μηχανών", (Σεπτέμβριος 2009). Παρουσιάσθηκε στην 11η ημερίδα παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών σε θέματα Ηλεκτρικής Ισχύος 11th POWERED 2009 (11th Power Engineering Dissertations Workshop).
18.
Αλαμάνης Θωμάς, "Τεχνοοικονομική αξιολόγηση και βελτίωση μικρού υβριδικού δικτύου", (Σεπτέμβριος 2009).
19.
Διαμαντής Δημήτριος, "Διαγνωστικές μέθοδοι ελέγχου της γήρανσης των μονώσεων των ηλεκτρικών μηχανών", (Σεπτέμβριος 2009).
20.
Χατζηνικολάου Αρχοντούλα, " Μοντελοποίηση-προσομοίωση των υποσυστημάτων ενός υβριδικού ηλεκτρικού αυτοκινήτου", (Μάρτιος 2010).
21.
Μπαντράς Θωμάς, " Μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης στον έλεγχο συστημάτων ηλεκτρικών μηχανών σε υβριδικά δίκτυα", (Μάρτιος 2010).

 

Διπλωματικές εργασίες σε εξέλιξη υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή Αθανάσιου Δ. Καρλή :

 

1.
Παπαδόπουλος Ιωάννης, " Μοντελοποίηση-προσομοίωση πολυφασικών σύγχρονων μηχανών μόνιμου μαγνήτη".
2.
Ελευθεριάδης Αναστάσιος, "Σχεδιασμός διάταξης εύρεσης του σημείου μέγιστης ισχύος σε φωτοβολταϊκά στοιχεία".
3.
Κωτούζας Κωνσταντίνος, " Αξιολόγηση λειτουργίας ενός υβριδικού ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε διάφορους κύκλους λειτουργίας".
4.
Κεχαγιά Νίκη, "Εφαρμογές μηχανών μόνιμου μαγνήτη στην ηλεκτρική κίνηση και στην ηλεκτροπαραγωγή".
5.
Κατσάνος Παναγιώτης, "Εφαρμογές μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης στον έλεγχο ηλεκτρικών μηχανών".
6.
Φώταρη Αθανασία, "Τεχνοοικονομική αξιολόγηση και σχεδίαση μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού".
7.
Ανδρονικίδης Αλέξανδρος, "Ανάπτυξη νέων τεχνικών εύρεσης του σημείου μέγιστης ισχύος σε φωτοβολταϊκά στοιχεία".
8.
Γιαννακέρη Πολυξένη, " Προσομοίωση, μοντελοποίηση ηλεκτρικών μηχανών με πεπερασμένα στοιχεία".
9.
Τέγου Θωμάς, " Μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης στον έλεγχο ηλεκτρικών μηχανών".