ΔΔΕ 4 : Μοντελοποίηση, Προσομοίωση και Έλεγχος Ηλεκτρικών Μηχανών

Αθανάσιος Δ. Καρλής

 

Δυναμική και έλεγχος συστημάτων ηλεκτρικών μηχανών. Εισαγωγή. Θεωρία πινάκων και επίλυσης συστημάτων διαφορικών εξισώσεων με αριθμητικές μεθόδους ανάλυσης με εφαρμογή στα μοντέλα των ηλεκτρικών μηχανών εναλλασσομένου και συνεχούς ρεύματος. Προσομοίωση επαγωγικών μηχανών. Γραμμικοποιημένα μοντέλα επαγωγικών μηχανών. Προσομοίωση σύγχρονων μηχανών. Γραμμικοποιημένα μοντέλα σύγχρονων μηχανών. Ανάλυση και εφαρμογές σύγχρονων γεννητριών. Μοντέλα αυτομάτου ελέγχου των ηλεκτρικών μηχανών. Ανάλυση και εφαρμογές κινητήριων συστημάτων με επαγωγικό κινητήρα, σύγχρονο κινητήρα και με κινητήρα συνεχούς ρεύματος. Εφαρμογές των παραπάνω στη βιομηχανία, στην ηλεκτροπαραγωγή, στην κίνηση κ.λ.π.