Ε12Υ : Ηλεκτρικές Μηχανές 1

Αθανάσιος Δ. Καρλής

 

Βασικές αρχές : Εξέλιξη και χρησιμοποίηση ηλεκτρικών μηχανών. Μαγνητικό Πεδίο. Τάση. Ηλεκτρομαγνητικές δυνάμεις. Ηλεκτρομαγνητική ροπή. Απώλειες σιδήρου. Σκέδαση.

Μετασχηματιστές : Συγκρότηση μετασχηματιστών. Εξισώσεις και ισοδύναμα κυκλώματα. Αυτομετασχηματιστές. Μετασχηματιστές τάσεως και εντάσεως. Τριφασικοί μετασχηματιστές. Λειτουργία. Θόρυβος μετασχηματιστών. Θέρμανση μετασχηματιστών.

Μηχανές συνεχούς ρεύματος : Συγκρότηση μηχανών συνεχούς ρεύματος. Τυλίγματα. Τάση. Ηλεκτρομαγνητική ροπή. Συνιστάμενο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Συνδεσμολογία και χαρακτηριστικές λειτουργίες. Εκκίνηση και πέδηση κινητήρων.

Πρακτικές Ασκήσεις.

Διδάσκεται στο 5ο Εξάμηνο