ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ

 

Ελληνικοί δικτυακοί τόποι

 1. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 2. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
 3. webmail
 4. Υπουργείο παιδείας

Χρήσιμοι δικτυακοί τόποι

 1. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
 2. Κέντρο Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας
 3. Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων
 4. Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών ( ΣΕΦ )
 5. International Solar Energy Society
 6. European Wind Energy Association
 7. National Renewable Energy Laboratory
 8. Institute of electrical and electronics engineers

Εκδοτικοί οίκοι

 1. Παπασωτηρίου
 2. Τζιόλα
 3. Κλειδάριθμος
 4. Ζήτη
 5. Fairmont Press